มหาวิทยาลัยศิลปากรขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย

31 มี.ค 2564      17 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

มหาวิทยาลัยศิลปากรขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย ในกิจกรรมพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด ปี 2564 เพื่อสนับสนุนธุรกิจต้นแบบให้สามารถถ่ายทอดการจัดการองค์ความรู้ธุรกิจสู่ SMEs ในภูมิภาค มหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับมอบหมายจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดย่อม ให้เป็นหน่วยงานร่วมดำเนินการโครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย ในกิจกรรมพัฒนาสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด พื้นที่กรุงเทพ ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคใต้ ทั้งหมด 40 จังหวัด ปี 2564 เพื่อสร้างต้นแบบธุรกิจที่มีศักยภาพให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับจังหวัด เพื่อสนับสนุนธุรกิจต้นแบบให้สามารถถ่ายทอดการจัดการองค์ความรู้ธุรกิจสู่ SMEs ในภูมิภาค โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติเป็น SME หรือ Micro SME หรือ วิสาหกิจชุมชน หรือบุคคลธรรมดา ที่มีการจดทะเบียนพาณิชย์ หรือจดทะเบียนกับส่วนราชการ ประกอบกิจการไม่น้อยกว่า 1 ปี มีสัญชาติไทย หรือมีผู้ถือหุ้นเป็นสัญชาติไทยร้อยละ 51 ขึ้นไป เป็นธุรกิจที่อยู่ในภาคการบริการ การท่องเที่ยว หรือภาคการผลิตที่ใช้วัตถุดิบในพื้นที่ มีที่ตั้งสถานประกอบการหรือสำนักงานใหญ่อยู่ในจังหวัดที่ยื่นสมัคร กิจการ ไม่เป็นกิจการในเครือของบริษัทแม่ เป็นธุรกิจที่ไม่ขัดต่อศีลธรรม และไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย หรืออยู่ในระหว่างถูกดำเนินคดี และเป็นสมาชิกของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรืออยู่ในระหว่างสมัครสมาชิก สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่ที่มีความสนใจและมีความพร้อมตามคุณสมบัติ สามารถสมัครเข้าร่วมการคัดเลือกของโครงการฯ โดยมีกำหนดเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม - 31 มีนาคม 2564 สมัครได้ทาง Line ID : smepvc64 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร โทร.065-4378900