สวนมิ่งมงคล Ming Mongkol Green Park

30 ม.ค. 2563      310 views

แชร์ทั้งหมด 1 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

เป็นสวนสวยที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวง รัชกาลที่ 9 ในวโรกาสที่ทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา บนพื้นที่ 22 ไร่ ภายใต้การดูแลของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) แหล่งศึกษาเรียนรู้สำหรับนักเรียน ที่นี่เปิดโอกาสให้เด็กๆ เข้าชมเป็นหมู่คณะ เพื่อที่จะเรียนรู้ทางการเกษตรแบบได้ทดลอง เพราะมีแปลงนาสาธิต นักเรียนจะได้ความรู้เกี่ยวกับข้าว และทดลองลงมือทำ เรียนรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน ตามวัตถุประสงค์ของการสร้างที่นี่เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ทรงส่งเสริมให้ชาวไทยเรียนรู้และใช้ชีวิตภายใต้ปรัชญาชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง

ที่ตั้ง : ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260

เวลาทำการ : เปิดทุกวัน 8.00-18.00 น.

ไม่เสียค่าเข้าชม

การเดินทาง : 1. เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว ออกจากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางถนนพหลโยธิน ถนนหมายเลข 1 มุ่งตรงสู่จังหวัดสระบุรี เบี่ยงเข้าสู่ถนนหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพที่มุ่งหน้าไปทางนครราชสีมา ขับไปเรื่อยๆ ที่นี่อยู่ตรงกิโลเมตรที่ 20 อยู่ติดกับเทศบาลทับกวาง 2. เดินทางโดยรถสาธารณะ สามารถไปได้ทั้งรถตู้และรถทัวร์ ไปที่แก่งคอยแล้วต่อรถรับจ้างไปอีกต่อหนึ่ง


แหล่งที่มา :
แหล่งที่มา :