อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย

23 ม.ค. 2562      619 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

“นํ้าตกเจ็ดสาวน้อย” ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาตินํ้าตกเจ็ดสาวน้อยโดยได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ยกฐานะมาจาก “วนอุทยานแห่งชาติ” ที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๓ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ในสมัยนั้น
นํ้าตกเจ็ดสาวน้อย ได้ชื่อมาจากหมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของนํ้าตก ชื่อว่า “บ้านเสาน้อย” และเรียกชื่อต่อเป็นหมู่บ้าน “สาวน้อย”ในปัจจุบัน ประกอบกับได้สำรวจพบนํ้าตกเล็กๆ ๗ ชั้น จึึงได้ชื่อ“นํ้าตกเจ็ดสาวน้อย”ตั้งแต่นั้นมา
อุทยานแห่งชาตินํ้าตกเจ็ดสาวน้อย เป้นพื้นที่ที่เคยถูกบุกรุกมาก่อน จึงไม่มีความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติมากนัก แต่มีพันธุ์ไม้เฉพาะถิ่น ได้แก่ ต้นจำปีสิรินธร รวมทั้งสัตว์ป่าสงวน ได้แก่ เลียงผา และสัตว์ป่าคุ้มครองหลากชนิด ได้แก่ ตะกอง กระรอก ไก่ป่า เป็นต้น
ลักษณะภูมิประเทศ เป็นภูเขาสลับซับซ้อนสลับกับที่ราบ ลักษณะพื้นที่ค่อนข้างแห้งแล้งมีหน้าดินตื้น มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางอยู่ในช่วง 180 - 402 เมตร และบริเวณเชิงเขาด้านทิศตะวันออกและทิศเหนือของพื้นที่ ติดคลองมวกเหล็กซึ่งมีน้ำไหลผ่านตลอดปี และไหลลงสู่แม่น้ำป่าสักที่อำเภอวังม่วง ส่วนบริเวณตอนกลางของพื้นที่มีลำห้วยเล็กๆ ไหลผ่าน ได้แก่ ห้วยแล้ง ซึ่งเป็นลำห้วยที่มีน้ำไหลเฉพาะในช่วงฤดูฝนเท่านั้น

เป็นน้ำตกจำนวน 7 ชั้น มีน้ำไหลตลอดทั้งปี ตลอดสายน้ำที่ ไหลผ่านในพื้นที่มีระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร มีเกาะแก่งที่ไม่สูงมากนักลดหลั่นเป็นธารน้ำตกกว้างคล้ายแก่งขนาดใหญ่ มีอ่างน้ำตื้นหลายแห่งที่สามารถลงเล่นน้ำได้ น้ำตกชั้นที่สวยงาม ที่สุด คือชั้นที่ 4 ช่วงที่สวยงามที่สุดของน้ำตกจะเป็นช่วงเดือนพฤศจิกายน – เมษายน เพราะน้ำใสและปลอดภัยแก่ผู้ลงเล่นน้ำ

ค่าเข้าชม : ชาวไทย : ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท ชาวต่างชาติ : ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 50 บาท

เวลาทำการ : 08.00 น. - 17.00 น.

พิกัด : หมู่ที่ 9 บ้านแก่งหลุ ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180

โทรศัพท์ : 036 346 586


แหล่งที่มา :
แหล่งที่มา :