สวนพฤกษศาสตร์พุแค

21 ม.ค. 2562      503 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

สวนพฤกษศาสตร์ภาคกลาง (พุแค) แต่เดิมประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง นิยมเรียกกันว่า “สวนสวรรค์” ด้วยสภาพอันร่มรื่น ต้นไม้ขนาดใหญ่ มีลำธารไหลตลอดปี มีประวัติอันยาวนาน เป็นทั้งแหล่งศึกษา แหล่งพักผ่อน แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ กรมป่าไม้ได้ริเริ่มดูแลรักษาและปรับปรุงสภาพป่าธรรมชาติ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2484 และได้เปิดการดำเนินการในรูปแบบของสวนพฤกษศาสตร์เมื่อปี พ.ศ. 2493 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้ทรงปลูกต้นรัง (Shorea siamensis Miq.) เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2511 และยังคงเจริญเติบโตตราบเท่าทุกวันนี้ นอกจากนี้ยังมีพระราชวงศ์และพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ได้เคยเสด็จมาเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์พุแคและปลูกต้นไม้ คือ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ทรงเสด็จและปลูกต้นทองกวาว (Butea monosperma Ktze.) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี ทรงปลูกต้นประดู่แดง (Phyllocarpus septentrionalis Donn. Sm.) และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ทรงปลูกต้นกัลปพฤกษ์ (Cassia bakeriana Craib) ปัจจุบันมีพื้นที่ที่อยู่ในความดูแลของสวนพฤกษศาสตร์รวม 5,051 ไร่

ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพระพุทธบาท เป็นสถานที่สำหรับปลูกรวบรวมพรรณไม้ นานาชนิด ทั้งที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศ และต่างประเทศ อย่างเป็นหมวดหมู่  สวนพฤกษศาสตร์พุแคนอกจากจะมุ่งเน้นการศึกษาค้นคว้าวิจัยด้านพฤกษศาสตร์ และปลูกรวบรวมพรรณไม้ตามหลัก อนุกรม วิธานพืช สวนพฤกษศาสตร์ยังมุ่งเน้นให้สวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมพืชของประเทศ โดยเฉพาะ ไม้มีค่าหายาก และใกล้สูญพันธุ์ และยังเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติแก่ประชาชนผู้สนใจ นิสิตนักศึกษา ตลอดจนนักเรียน ทุกระดับชั้น

ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม

เวลาทำการ : 08:00-16:00 น.

พิกัด : 123 หมู่ที่ 1 ต. พุแค อ. เฉลิมพระเกียรติ จ. สระบุรี 18000

โทรศัพท์ : 036 347 457


แหล่งที่มา :
แหล่งที่มา :