เชิญเที่ยวชม ทุงดอกคอสมอส

20 ธ.ค. 2561      56 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ตั้งอยู่ที่อำเภอสองคอน จังหวัดสระบุรี

เปิดให้ชมตังแต่เวลา 08.30 - 18.00 น. วันที่ 16-30 ธันวาคม 2561 และจะเปิดให้ชมรอบที่ 2 วันที่4-6มกราคม 2562