วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร

19 ก.พ. 2561      1215 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ที่ อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ตามพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยากล่าวว่า มีพระภิกษุไทยคณะหนึ่ง เดินทางไปยังลังกาทวีป เพื่อนมัสการรอยพระพุทธบาท พระสงฆ์ลังกากล่าวว่า ประเทศไทยก็มีรอยพระพุทธบาทอยู่แล้วที่เขาสุวรรณบรรพต จึงได้นำความกราบทูลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมให้ทรงทราบ และได้สืบหาจนพบรอยพระพุทธบาท เพื่อเป็นที่สักการบูชา เป็นศูนย์รวมแห่งพลังศรัทธาอันยิ่งใหญ่ พระพุทธบาทสระบุรีเป็นพระอารามหลวง ที่พระมหากษัตริย์แทบทุกพระองค์ทรงทำนุบำรุงและเสด็จไปนมัสการตลอดมา ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงรัตนโกสินทร์

Phra Phutthabat Temple: This temple is located in Amphoe Phra Phutthabat, 28 km north of the town along Highway No.1. It is one of the most beautiful religious sites in Thailand. The temple houses the footprint of Lord Buddha found on a stone panel near Suwan Banpot Hill. The footprint was found in the reign of King Songtham of Ayutthaya. A spired square pavilion or mondop was built to cover the footprint.


แหล่งที่มา :
แหล่งที่มา :