ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลและการใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัด จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2565

22 มิ.ย. 2565      12 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลและการใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัด จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2565

รายละเอียดกิจกรรม นางดวงเดือน สดแสงจันทร์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นางสาวปณัฐดาพร กุหลาบ เจ้าหน้าที่ TAC เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลและการใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัด จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน

วัน/เดือน/ปี ที่ทำกิจกรรม วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00-16.30 น.

สถานที่ดำเนินการ ห้องประชุมตะแบกนา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี