กิจกรรมงานวันอนุรักษ์ลำน้ำมวกเหล็กประจำปี 2565

14 มิ.ย. 2565      25 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ชื่อโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมงานวันอนุรักษ์ลำน้ำมวกเหล็กประจำปี 2565

รายละเอียดกิจกรรม นางดวงเดือน สดแสงจันทร์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนางสาวนิสา สังข์ศร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้าร่วมกิจกรรมงานวันอนุรักษ์ลำน้ำมวกเหล็กประจำปี 2565 เพื่อรณรงค์ให้ ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาลำน้ำมวกเหล็ก และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ลำน้ำมวกเหล็กให้ยั่งยืนต่อไป โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การเดินขบวนพาเหรดรณรงค์ การอนุรักษ์ลำน้ำมวกเหล็ก การจัดนิทรรศการ และการจัดประกวดวาดภาพ เป็นต้น

วัน/เดือน/ปี ที่ทำกิจกรรม วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น.

สถานที่ดำเนินการ สวนรุกขชาติมวกเหล็ก หน่วยงานผู้รับผิดชอบ อำเภอมวกเหล็ก