ของดีประจำจังหวัด

ข้าวเสาไห้ 9 ก.พ. 2561 68 ครั้ง
กระยาสารท 8 ก.พ. 2561 253 ครั้ง
กะหรี่ปั๊บ 7 ก.พ. 2561 179 ครั้ง
ผลิตภัณฑ์หินอ่อน 6 ก.พ. 2561 106 ครั้ง
ผลิตภัณฑ์ครกหิน 5 ก.พ. 2561 63 ครั้ง
ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 4 ก.พ. 2561 743 ครั้ง
องุ่นไร้เมล็ด 3 ก.พ. 2561 83 ครั้ง
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมือง 2 ก.พ. 2561 80 ครั้ง
ผลิตภัณฑ์อาหาร และนม 1 ก.พ. 2561 90 ครั้ง