ของดีประจำจังหวัด

ข้าวเสาไห้ 9 ก.พ. 2561 34 ครั้ง
กระยาสารท 8 ก.พ. 2561 141 ครั้ง
กะหรี่ปั๊บ 7 ก.พ. 2561 100 ครั้ง
ผลิตภัณฑ์หินอ่อน 6 ก.พ. 2561 51 ครั้ง
ผลิตภัณฑ์ครกหิน 5 ก.พ. 2561 41 ครั้ง
ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 4 ก.พ. 2561 376 ครั้ง
องุ่นไร้เมล็ด 3 ก.พ. 2561 47 ครั้ง
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมือง 2 ก.พ. 2561 37 ครั้ง
ผลิตภัณฑ์อาหาร และนม 1 ก.พ. 2561 54 ครั้ง